top of page
איזה מסלול?
שירותי נדנוד
הקרציה מפולניה
שבת המלכה?

ברור לך ש:

הנדנוד קורה באפליקציית טלגראם, בכתב, לא בהקלטה.

כדי שהנדנוד יהיה יעיל נדרשים זמינות ונימוסים לנדנודים שלי, גם כשאין לך כוח יותר. 

איש קשר למקרה שאני לא מצליחה לתפוס אותך ומדמיינת אותך בכל תאונה אפשרית ודואגת עד אין קץ למרות שבכלל הכל בסדר וזה סתם סינון (אלוקים ישמור):

הילה מיכוביץ סיטון מצביעה עליך

טופס הכרות

למה שרק אני אשב בחושך?

bottom of page