top of page

אז איך היה לך?
אני מקשיבה

כמה טוב היה הנדנוד לדעתך?ממש גרוע, לא עבד עלי בכללהיה סבירלא טוב ולא רעהיה נחמד מאודוואי, היה נהדר! הספקתי יותר ממה שציפיתיכמה טוב היה הנדנוד לדעתך?
עד כמה השגת את מה שרצית?
למה הפסקת את השירות?
כמה זמן לקח לך ליצור איתי קשר מהרגע ששמעת עלי?
P1088213-removebg-hdcopy_optimized.png
P1099389-removebg-hdcopy_optimized.png
bottom of page