top of page

קרצוצים שלא אקרצץ

אני באמת מאוד אוהבת לנדנד לאנשים. ואם הייתי יכולה הייתי מנדנדת לכל העולם ואישתו. אבל לפעמים קורים מקרים מצערים שמגיע אדם שאינו בר נידנוד. מי אלו? ברוח פסח אסדר לכם אותם לפי ארבעה בנים:


1. חוכמולוגים - אנשים שמבקשים שאני אנדנד להם לא לעשות דברים. זה כולל גמילות מסיגריות וסמים אחרים, דיאטות שונות ומשונות, לא לצעוק. אני לא יכולה לעזור לכם עם מה שלא, אני יכולה לנדנד רק על מה שכן. תפסיקו לנסות להתחכם ותלמדו להתאפק ולשלוט בעצמכם.


2. מרושעים - אנשים שיש להם את החוצפה לסנן אותי! אני מאוד מאוד נעלבת מזה, מבחינתי זה הקו האדום ביחסים בינינו, אי אפשר לנדנד ככה וזה מפריע לי לעשות את עבודתי. מי שמסנן אותי מוצא את עצמו מפוטר.


3. תמימים - אנשים שרוצים למצוא אהבה. ליבי איתכם, זוגיות זה ה-דבר, אין כמו לתת דין וחשבון למישהו שאוהב אותך ומצפה ממך להתנהג אליו יפה כל הזמן. אבל אהבה היא דבר חמקמק, ככל שרודפים אחריה ככה היא מתרחקת יותר. ומה שלא הצליח לאמא שלכם - לא יצליח גם לי.


4. ששואלים בשביל החברים שלהם - אני לא יכולה לנדנד למי שלא ביקש שאני אנדנד לו. כל פעם מתקשרים אלי אנשים שרוצים לתת אותי מתנה. התנאי שלי הוא שהאדם שמקבל את המתנה יתקשר אלי בעצמו - אתם יודעים כמה פעמים התקשרו אלי אח"כ?? פעם אחת!!

אין טעם להכריח, מי שלא רוצה - לא רוצה. יש סיבות שונות ומגוונות לדחיינות, זה שאתם לא רואים אותן לא אומר שהן לא לגיטימיות. תפסיקו לנסות לשלוט בחיים של אהוביכם.


זהו, תחזרו לעבוד.

ארבעה בנים הקרציה מפולניהComments


bottom of page