top of page

מסלול פיתוח הרגלים

מתאים ל: לכל מי שמנסה לשפר את החיים ולהוסיף אליהם הרגלים מטיבים (כמו לזכור להתקשר לאמא) - ספורט, שתיית מים, לקיחת תרופות, תרגולים יומיים, ניקיונות.

חודש בודד: 430 ש"ח (הרגל אחד כל פעם) כולל מע"מ
אחרי החודש הראשון אפשר לרכוש חבילת חודשים במחיר מופחת

 

במקום אפליקציה

לכולנו יש שאיפות לשפר את עצמנו.

ללמוד חצי שעה ביום, לשטוף כלים כל יום על הבוקר, לרשום שעות בעבודה, לקחת את הכלב לטיול, לזכור לאסוף את הילדים מבית ספר, לנשום (קודם לשאוף ואז לנשוף).

 

אני אבדוק איתך באופן יומיומי שזכרת לעשות את מה שרצית ואנדנד לך עד שהוא יקרה. כל יום. עד שההרגל יופנם. כמו שאמא שלך נידנדה לך לסדר את החדר בגיל 16 (מסודר עכשיו?).

P1088649_edited.png
Anchor 1

צרו קשר

ברור שעכש ו

אח"כ לא יהיה לכם אומץ...

bottom of page