top of page

מסלול פיתוח הרגלים

פרח ורוד

מתאים ל: לכל מי שמנסה לשפר את החיים ולהוסיף אליהם הרגלים מטיבים (כמו לזכור להתקשר לאמא) - ספורט, שתיית מים, לקיחת תרופות, תרגולים יומיים, ניקיונות.

רקע באתר הקרציה מפולניה

חודש בודד: 430 ש"ח (הרגל אחד כל פעם) כולל מע"מ
אחרי החודש הראשון אפשר לרכוש חבילת חודשים במחיר מופחת

 

במקום אפליקציה

עכביש מאתר הקרציה מפולניה
עכביש מאתר הקרציה מפולניה
עכביש מאתר הקרציה מפולניה

לכולנו יש שאיפות לשפר את עצמנו.

ללמוד חצי שעה ביום, לשטוף כלים כל יום על הבוקר, לרשום שעות בעבודה, לקחת את הכלב לטיול, לזכור לאסוף את הילדים מבית ספר, לנשום (קודם לשאוף ואז לנשוף).

 

אני אבדוק איתך באופן יומיומי שזכרת לעשות את מה שרצית ואנדנד לך עד שהוא יקרה. כל יום. עד שההרגל יופנם. כמו שאמא שלך נידנדה לך לסדר את החדר בגיל 16 (מסודר עכשיו?).

הקרציה מפולניה עוזרת להטמיע הרגלים חדשים וטובים
Anchor 1
רקע ורוד עתיק

צרו קשר

פרח ורוד

ברור שעכש ו

אח"כ לא יהיה לכם אומץ...

עכביש מאתר הקרציה מפולניה
bottom of page