top of page

יאללה, נצא לדרך?

logo-kartzi-only-01.png

נהדר!
יאללה, ישר אל המייל לראות מה קיבלת ממני

(לפעמים המייל נכנס לפרומושיינס, חשוב להוציא אותי משם מהר)
הילה הקרציה

bottom of page