top of page
עכביש שחור באתר הקרציה מפולניה

אני תמיד צודקת

עכביש שחור באתר הקרציה מפולניה

הנה הפעמים האחרונות שצדקתי
לגבי דחיינות, עצלנות, מוטיבציה וחיות אחרות

(נו, זה בלוג)

bottom of page